Kennisbank | Voor Goed Agency

Posts about

Arbeidsparticipatie

Wat doet het WerkgeversServicepunt Rijnmond?

Het Werkgevers Servicepunt Rijnmond (WSP Rijnmond) is het vaste aanspreekpunt voor ondernemers en werkgevers die mensen die zelf geen werk kunnen vinden aan een passende werkplek willen helpen. Zij noemen dit ook wel werkgevers met een sociaal hart....

Lees meer

Doelgroepen

De groep met een afstand tot de arbeidsmarkt is erg divers en valt weer op te delen in verschillende subcategorieën. Het kan gaan over mensen met fysieke of mentale beperkingen, nieuwkomers, mensen met een strafblad, mensen die lastig aan het werk...

Lees meer

Personeel en wetgeving

Werkgevers die iemand uit de doelgroep banenafspraak in dienst hebben kunnen een loonkostenvoordeel krijgen. Dit loonkostenvoordeel geeft een compensatie in de loonkosten van maximaal 2000 euro voor maximaal drie jaar. Er zijn ook...

Lees meer

Ondersteuning voor werknemers

Als een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteuning nodig heeft, kan hier een jobcoach voor geregeld worden. Deze jobcoach neemt de persoonlijke begeleiding van de werknemers op zich. Er zijn verschillende manieren om met een...

Lees meer

Ondersteuning voor werkgevers

Welke ondersteuning is er voor werkgevers?

Lees meer

Werving van nieuwe medewerkers

Voor Goed zet zich onder andere in voor ondernemers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geven. Of liever gezegd ondernemingen die het onbenut arbeidspotentieel benutten. Er zijn verschillende wegen om kandidaten uit deze (vaak...

Lees meer

Prestatiecontract

Sinds 1 maart 2021 is de pilot rondom het prestatiecontract gestart. Dit is een samenwerking tussen het Social Impact Fonds Rotterdam (SIF-R), Voor Goed en het Werkgeversservicepunt Rijnmond (WSPR) van Gemeente Rotterdam. Hierbij zijn SIF-R en Voor...

Lees meer