Personeel en wetgeving

Werkgevers die iemand uit de doelgroep banenafspraak in dienst hebben kunnen een loonkostenvoordeel krijgen. Dit loonkostenvoordeel geeft een compensatie in de loonkosten van maximaal 2000 euro voor maximaal drie jaar. Er zijn ook loonkostenvoordelen voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking. 

Werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking in dienst hebben, kunnen een loonkostensubsidie aanvragen. Deze loonkostensubsidie is een compensatie voor het werk dat deze werknemer niet kan leveren en gebeurt op grond van de participatiewet. De loonkostensubsidie is maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. De loonkostensubsidie is voor onbepaalde tijd geldig. 

Werkgever kunnen van de gemeente een vergoeding krijgen om de werkplek aan te passen naar de behoefte van een werknemer met een beperking. Dit kan gaan over zaken als trapliften, automatische deuren, aangepaste bureaustoelen, braille-regels en vergoedingen voor woon-werkverkeer.

Werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking in dienst heeft, kan een no-risk polis krijgen. Een no-risk polis zorgt ervoor dat de loonkosten van de werknemer door de UWV vergoed wordt mocht deze werknemer ziek worden. De no-riskpolis is voor onbepaalde tijd geldig. 

Werkgevers die een Wajonger aannemen, kunnen aanspraak maken op verschillende regelingen bij het UWV. Bij proefplaatsing betaalt het UWV bijvoorbeeld de eerste 2 maanden de uitkering door waardoor de werkgever geen salaris hoeft te betalen. Een ander voorbeeld is loondispensatie, waar werkgever toestemming krijgt om de Wajonger minder dan het wettelijke minimumloon uit te betalen. Het UWV vult het loon van de Wajonger dan aan met een uitkering.

Via deze tool kan een werkgever de financiële voordelen van een werknemer met een arbeidsbeperking bepalen: https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/financieelcv/

Het functioneren van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen ook als goede indicatoren dienen voor impactmetingen. Zo kan er bijvoorbeeld gekeken worden naar de ontwikkeling of kwaliteit van leven van je werknemers. 

Lees meer:

Bekijk alles

Is jouw verdienmodel investeringsproof?

Als je gaat werken met externe investeringen, zul je deze vaak terug moeten betalen. Hoe zorg je ervoor dat jouw bedrijf rendabel is zodat je aan deze verplichtingen kunt voldoen; kortom, hoe zorg je voor een goed verdienmodel waarbij je, op...

Lees meer

Wat is Social Return?

De Gemeente Rotterdam koopt jaarlijks voor ongeveer 1 miljard aan goederen, diensten en producten in. Als je een product of dienst levert aan een gemeente in de regio Rijnmond, kan de gemeente daar sociale voorwaarden aan stellen. In het contract...

Lees meer

Welke ondersteuning is er voor sociale ondernemers?

Sociale Ondernemers in Rotterdam kunnen natuurlijk bij Voor Goed terecht. Wij helpen je graag met verschillende vraagstukken en met het vinden van de juiste persoon. Onderneem je nu niet in Rotterdam, dan kun je bijvoorbeeld terecht bij Social...

Lees meer