Hoe word je investor ready?

Investor readiness; een financiële term die bij veel (sociaal) ondernemers vragen oproept. Met deze term wordt het niveau van de onderneming bedoeld en in hoeverre de organisatie klaar is om externe financiering op te halen. Deze definitie is nog steeds erg vaag. De reden voor de niet-specifieke beschrijving is dat investor readiness een dynamisch begrip is. De mate waarin een onderneming klaar is voor een investering verschilt namelijk per financieringsfase, type investering en soort onderneming. Wel zijn er drie aspecten die altijd aan bod komen als we praten over investor readiness. Lees hieronder meer over deze drie aspecten.

 

Ten eerste het bedrijfsmatige aspect. Hieronder valt de mate van inzicht in het businessmodel, de financiële resultaten, concurrentievoordeel en schaalbaarheid van de onderneming. Wat opvalt bij sociale ondernemers is dat ze vaak moeite hebben met het investor ready maken van dit bedrijfsmatige aspect. Dit komt omdat de sociale missie van deze ondernemers, waarmee ze zich onderscheiden, zich niet enkel terugverdiend in geld. Daarbij komt dat de positieve maatschappelijke waarde die de onderneming toevoegt lastig zichtbaar (of kwantificeerbaar) te maken is. Dit alles zorgt er voor dat de financiële resultaten minder aantrekkelijk zijn voor investeerders. Voor Impact investeerders ligt dit anders, zij accepteren een lager financieel rendement indien ook het maatschappelijke rendement zichtbaar is.

Daarnaast is ook schaalbaarheid van sociaal ondernemingen vaak in het geding. De focus van de ondernemer kan bijvoorbeeld meer op de missie in plaats van op groei gericht zijn. Waarbij impact die op kleine schaal gemaakt wordt vaak al als voldoende gezien wordt. Daarnaast is het vaak maatwerk, zeker indien er gewerkt wordt met kwetsbare doelgroepen, waardoor opschalen niet logisch en/of gemakkelijk is.

Tot slot richten sociaal ondernemingen zich vaak op de lokale problematiek en netwerken, waardoor ze niet gemakkelijk kunnen opschalen. Het gaat over maatschappelijke uitdagingen in hun wijk of in hun stad. De samenwerkingen zijn vaak met lokale partners waardoor opschalen naar regionaal of landelijk niet voor de hand ligt.  Dit alles kan een belemmering zijn voor financiers. Zij willen namelijk rendement behalen op hun investering en dat gebeurt minder snel als een onderneming niet of nauwelijks groeit. 

 

Om dit te verbeteren zijn er wel enkele dingen die een sociaal ondernemer kan doen om toch aantrekkelijker te worden voor een investeerder;

  • Probeer je impact zo veel mogelijk zichtbaar (en dus meetbaar) te maken. Helpt jouw onderneming bijvoorbeeld mensen met afstand op de arbeidsmarkt uit de bijstand? Reken dan uit hoeveel dit de gemeente bespaart per jaar. Draagt jouw onderneming bij aan de veiligheid in de wijk omdat jij mensen van de straat naar een nuttige dagbesteding leidt? Vraag dan eens hoeveel minder er gestolen wordt uit de lokale supermarkt. Kortom, het is het belangrijk dat de investeerder begrijpt welke impact jouw onderneming maakt en waarom dit waardevol is. Dit kan bijvoorbeeld door een paragraaf ‘waardecreatie’ toe te voegen aan het bedrijfsplan. Meer informatie over impact meten tref je aan in deze kennisbank in diverse andere artikelen.
  • Niet alle sociaal ondernemers zijn gericht op groei in omvang. Toch blijkt het voor ondernemingen nuttig om zich constant te blijven ontwikkelen. De maatschappij en daarmee de omstandigheden waarin een onderneming opereert zijn erg veranderlijk. Het is daarom belangrijk om een ondernemende mindset te behouden om een duurzaam gezond bedrijf te runnen. Dit hoeft niet te betekenen dat de ondernemer zich richt op een groeiende omzet. Er kan ook gefocust worden op het optimaliseren van de positieve impact.  
  • Ben je met je onderneming vooral lokaal bezig, dan kan het nuttig zijn om de problematiek en de oplossingen die de kern vormen van jouw bedrijfsvoering goed in beeld te brengen. Wellicht ben je zelf niet op zoek naar opschalen, maar een ander in een gelijksoortige situatie wel. Jouw bedrijfsidee kan je dan ook verkopen. Hierdoor word jij gecompenseerd voor je inspanning én wordt er nog meer positieve impact gemaakt. Een win-win situatie. 

 

De twee andere aspecten zijn vaak iets beter behapbaar voor de ondernemers. Dit zijn namelijk het organisatorische- en het financieringsaspect. Onder organisatorisch vallen elementen zoals de kwaliteit van het management en de professionaliteit van de administratieve organisatie. Denk hierbij aan het nakomen van afspraken, een zakelijke uitstraling, maar ook leiderschap skills en HR werkzaamheden. Er zijn veel partijen die cursussen of hulp kunnen aanbieden voor het ontwikkelen van organisatorische aspecten. Daarnaast kan het voor een ondernemer nuttig zijn om een netwerk op te bouwen met partijen die kunnen reageren op hulpvragen. 

Lees meer:

Bekijk alles

Is jouw verdienmodel investeringsproof?

Als je gaat werken met externe investeringen, zul je deze vaak terug moeten betalen. Hoe zorg je ervoor dat jouw bedrijf rendabel is zodat je aan deze verplichtingen kunt voldoen; kortom, hoe zorg je voor een goed verdienmodel waarbij je, op...

Lees meer

Financieringsvormen

Een onderneming is altijd in beweging, waardoor ook de financiële behoeftes van de organisatie veranderlijk zijn. Voor al deze fases zijn er ook veel verschillende manieren om aan financiering te komen. Denk hierbij aan subsidies, equity’s,...

Lees meer

Wat is financiering eigenlijk?

Het kost geld om geld te verdienen. Om een onderneming te starten heb je meestal startkapitaal nodig. Dit geld wordt gebruikt om de eerste bedrijfskosten te dekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verzekeringen, voorraad, juridische kosten, personeel,...

Lees meer